Gestoria Franco

Des de 1971.

Assessorament, Gestió i Creació d’Empreses.

Gestoria Administrativa (Contractes Arrendament, Ajuntaments, Organismes Oficials, Registres, DIBA, etc).

Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable.

Assessoria Jurídica.

Transport de Mercaderies (altes, visats, duplicats, rehabilitació de targetes, substitució de vehicles, tacògraf digital, etc).

Vehicles (matriculacions, canvis de titularitat, duplicats, bescanvis, baixes, etc).

Confecció i presentació d’Impostos.

Serveis Destacats

  • Assessorament personalitzat i adaptat a cada client per al desenvolupament del seu negoci, activitat o creació d’empresa
  • Gestió i assessorament fiscal, laboral i comptable
  • Tràmits administratius (Organismes Oficials, Registres, DGT, AEAT, TGSS, INSS, Transport, etc)

C/ Pau Casals, 20, baixos

Dilluns a Dijous de 8:30h a 18:00h. Divendres 8:30h a 14:00h

936924662

653968269

ofranco@gestoriafranco.com